Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Onafhankelijke hypotheekadviseur

Onafhankelijke hypotheekadviseur

Wil je een nieuwe woning kopen, of je hypotheek oversluiten? Dan doe je er goed aan om advies te vragen aan een onafhankelijke hypotheekadviseur. Het is immers een grote verandering in je leven, waar je liever geen onnodige risico’s mee loopt. Wat een hypotheekadviseur voor je kan betekenen, aan welke eisen de adviseur moet voldoen en op welke wijze je de adviseur kunt betalen hebben wij voor je op een rij gezet.

Oriënterend hypotheekgesprek aanvragen

Twee verschillende hypotheekadviseurs

Er zijn 2 verschillende hypotheekadviseurs: de adviseur die werkt voor de bank en een onafhankelijke hypotheekadviseur. Een adviseur die werkt bij de bank zal je vrijwel altijd een product aanbieden van de bank waarvoor hij werkt. De kosten van hypotheekadvies bij een adviseur van de bank is vaak goedkoper dan als je dit een onafhankelijke hypotheekadviseur om advies en bemiddeling vraagt. Maar je hebt dan dus geen onafhankelijk advies.

Een onafhankelijke hypotheekadviseur kan meer producten van verschillende hypotheekverstrekkers aanbieden. De onafhankelijke adviseur kan dus een vergelijking voor je maken van verschillende producten en verstrekkers. Het betekent overigens niet dat de adviseur alle geldverstrekkers aanbiedt. Ze bieden vaak aangesloten hypotheekverstrekkers aan. Echter biedt dit altijd meer keuze dan als je rechtstreeks bij een adviseur van de bank om advies vraagt.

Provisieverbod hypotheekadvies

Sinds 2013 geldt er een provisieverbod op hypotheken. Voorheen kreeg de hypotheekadviseur namelijk provisie van de geldverstrekker waarbij de adviseur de hypotheek voor je afsloot. Deze provisie was versleuteld in de producten die de hypotheekverstrekker je aanbood. De onafhankelijkheid van de adviseur werd hierdoor in twijfel getrokken, want met een hogere vergoeding kon hij voorkeur hebben voor een bepaalde hypotheekverstrekker. Tegenwoordig betaal je rechtstreeks de hypotheekadviseur voor zijn advies en mogen de adviseurs geen provisie meer krijgen van de verstrekkers. Samen met de adviseur bespreek je hoe je het advies betaalt: een vast bedrag, via een serviceabonnement of een uurtarief.

Serviceabonnement van een hypotheekadviseur

Sommige hypotheekadviseur bieden de mogelijkheid aan om een serviceabonnement af te sluiten. Je betaalt dan periodiek een bedrag dat je recht geeft op bepaalde diensten. Denk hierbij aan begeleiding bij een renteherziening of advies over het extra aflossen van je hypotheek. 20% van de huizenkopers kiest voor een serviceabonnement. In sommige gevallen kan een serviceabonnement voordelig uitpakken, soms ben je voordeliger uit met een advies dat je betaalt op uurbasis. Daarnaast verschilt de inhoud van de serviceabonnementen per adviseur. Het is daarom verstandig om bij de adviseur na te gaan wat het abonnement inhoudt, welke diensten hieronder vallen en dit zwart op wit te laten zetten.

Let goed op: een serviceabonnement is nooit verplicht.

Dienstverleningsdocument hypotheekadviseur

Voordat je besluit om met de hypotheekadviseur in zee te gaan ontvang je een dienstverleningsdocument. De adviseur is verplicht dit je aan te bieden voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënteerde gesprek, voordat hij advies gaat geven.  Zo kun je een keuze maken of je de hypotheekadviseur voor je aan de slag laat gaan.

Wat staat er vermeld in het dienstverleningsdocument?

 • Of er een contractuele verplichting bestaat om slechts een bepaald aantal geldverstrekkers te adviseren.
 • Of er wordt geadviseerd en of dit gebaseerd is op een objectieve analyse.
 • Of er alleen eigen producten worden geadviseerd.
 • Welke kosten er gemiddeld per advies in rekening worden gebracht.

Hypotheekadvies traject

Als je hypotheekadvies wilt, bedenk dan dat het hele proces van het afsluiten van een hypotheek zo’n 2 tot 4 maanden in beslag neemt. Het hypotheekadvies traject bestaat uit een oriënterend hypotheekgesprek het hypotheekadvies en daarna de bemiddeling.

Oriënterend hypotheekgesprek

Als je een gesprek aangaat met een hypotheekadviseur is het eerste gesprek veelal kosteloos. Dit is namelijk een oriënterend hypotheekgesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de adviseur wat hij voor je kan betekenen. Zoals eerder vermeld moet de hypotheekadviseur je voor, tijdens of na het gesprek het dienstverleningsdocument overhandigen. Vraag de adviseur ook hoe de nazorg is geregeld, voor als je na het afsluiten van de hypotheek vragen heeft of iets wilt laten wijzigen. De adviseur kan je vertellen of de nazorg bij de prijs inbegrepen zit of dat dit apart verrekend wordt. Als er wijzigingen zijn ten opzichte van het advies dat hypotheekadviseur heeft gegeven is hij verplicht om je hierover te informeren. Na dit eerste gesprek kun je besluiten of je verder gaat met de adviseur of kiest voor een andere adviseur.

Wat moet je meenemen naar het eerste oriënterende hypotheekgesprek?

Voor het eerste gesprek dien je de onderstaande documentatie mee te nemen:

 • Je legitimatiebewijs (paspoort of ID kaart)
 • Je inkomensgegevens/ loonstroken
 • Je pensioengegevens en/of kopie van je lijfrentepolissen
 • Je polisbladen van je lopende verzekeringen
 • De gegevens van je huidige hypotheek of huur
 • Een overzicht van je andere financiële verplichtingen zoals leningen etc.

Hypotheekadvies van de adviseur

Nadat je hebt besloten om gebruik te maken van de diensten van de hypotheekadviseur dan wil de adviseur zo veel mogelijk informatie over je financiën. Immers: hoe meer hij weet hoe beter hij het advies op je situatie kan afstemmen. De onderstaande informatie wil hij daarom van je weten:

 • Je inkomen
 • Wat voor contract je hebt bij je werk
 • Of je schulden of spaargeld hebt
 • Of je kinderopvang moet betalen
 • Of je alimentatie moet betalen
 • Of je al een koopwoning hebt, welke hypotheek je daarbij hebt en of je de woning al hebt verkocht
 • Of je binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, minder wilt gaan werken of kinderwensen hebt
 • Of je al een voorlopig koopcontract hebt getekend, zo ja welke voorwaarden en eigenschappen hieraan verbonden zijn

Nadat de bovenstaande informatie in kaart is gebracht door de hypotheekadviseur bespreekt hij met je de mogelijkheden op het gebied van hypotheekvormen en rentes, variabel of rentevast periode en of je in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie of een Starterslening. Daarnaast worden de bijkomende kosten besproken, zoals de notaris-, taxatiekosten en overdrachtsbelasting. De hypotheekadviseur bespreekt ook de consequenties als je financiële situatie wijzigt door bijvoorbeeld werkloosheid of een scheiding.

Hypotheekadviesrapport en de hypotheekoffertes

Aan de hand van de besproken informatie stelt de adviseur een adviesrapport voor je op. In dit rapport staat naast het advies ook vermeld waarom hij je dit adviseert. Wanneer je akkoord bent met het adviesrapport dan vraagt de hypotheekadviseur offertes voor je aan. De hypotheekoffertes bespreek je samen en je kiest voor een offerte. De adviseur gaat vervolgens de hypotheek voor je aanvragen.

Hypotheekaanvraag

Voor de hypotheekaanvraag stuurt de hypotheekadviseur jouw documenten op naar de hypotheekverstrekker. Denk hierbij aan je loonstrook, kopie van je legitimatiebewijs, werkgeversverklaring en dergelijke. Daarnaast moet er veelal een taxatierapport worden opgesteld door een erkende taxateur, waarin de woningwaarde in staat vermeld. Soms vindt de bank de WOZ- waarde al voldoende. Naast inkomen is de woningwaarde bepalend voor de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. Je kunt ondertussen op zoek gaan naar een notaris die de overdracht voor je kan regelen. De kosten tussen notarissen kunnen flink verschillen. Het is dus verstandig om notarissen te vergelijken.

Akkoord van hypotheekverstrekker

Als de hypotheekverstrekker alle documentatie heeft ontvangen bepaalt deze of de aanvraag akkoord is. Zodra dit akkoord is bevonden kun je naar de notaris voor de overdracht, voor het tekenen van de hypotheekakte en koopakte. Vervolgens mag je zich de trotse eigenaar noemen van de woning.

Kosten hypotheekadviseur aftrekbaar

Nadat je het advies hebt gekregen van de adviseur ontvang je de rekening. Als de rekening klopt dan dien je deze te betalen zoals je met de hypotheekadviseur heeft besproken: direct of in termijnen. Je kunt de kosten van het hypotheekadvies veelal eenmalig aftrekken van de belasting.

Eisen hypotheekadviseur

Een hypotheek afsluiten is een grote financiële stap in je leven. Omdat dit gebaseerd moet worden op deskundig advies is in 2007 de Wet financieel toezicht (Wft) en Gedragscode Contactorgaan Hypothecaire Financiers (CHF) in werking gesteld. Deze wet en gedragscode beschermen je als consument tegen hypotheken die onverantwoordelijk hoog zijn. Ook zijn er regels voor zorgplicht bepaald en is de verplichting ontwikkeld dat er vastgelegd moet worden hoe er tot het hypotheekadvies is gekomen.

Financiële dienstverleners zoals hypotheekadviseurs moeten in het bezit zijn van een Wft vergunning en kunnen aantonen dat ze voldoen aan de minimale opleidings- en ervaringsvereisten. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) draagt zorg dat de Wft wordt nageleefd.

Klacht over de hypotheekadviseur

Als je vindt dat er verkeerd is geadviseerd door de hypotheekadviseur dan kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De hypotheekadviseur moet dan bewijslast aan Kifid overhandigen, waaruit moet blijken dat er wel verantwoord advies is gegeven.

Zonder hypotheekadvies een hypotheek afsluiten?

Er zijn mensen die ervoor kiezen om zonder hypotheekadvies een hypotheek af te sluiten. En in sommige gevallen kan dat ook. Maar in de meeste gevallen is hypotheekadvies toch echt gewenst. Een hypotheek afsluiten is een enorm grote financiële beslissing in je leven. Een foute keuze kan ervoor zorgen dat je in grote financiële problemen komt. Iets waarop je natuurlijk niet zit te wachten. Heb je niet zoveel financiële kennis, ga je de hypotheek oversluiten, verhuis je of ga je scheiden? Win dan zeker advies in bij een onafhankelijke hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur moet immers in bezit zijn van een Wft, waaronder dus alle kennis die nodig is om een hypotheek af te sluiten. 

Oriënterend hypotheekgesprek aanvragen

Meer interessante pagina's: Maximale hypotheek berekenen - Alles over hypotheken - Hypotheek oversluiten via adviseur - Kosten hypotheek oversluiten - Maandlasten laten berekenen

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: hypotheekadviesgesprek van NotarYES/ Shutterstock.com