Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Dekking Rechtsbijstandverzekering

Dekking rechtsbijstand

Met je rechtsbijstandsverzekering ben je gedekt voor de kosten van zo’n beetje alle mogelijke juridische geschillen. Behalve voor de kosten van boetes, geldstraffen of dwangsommen. Die moet je zelf betalen.

Het is wel afhankelijk van de verzekeraar wat er precies onder je rechtsbijstandsverzekering valt; bij sommige verzekeraars moet je bijvoorbeeld apart bijverzekeren voor arbeidsgeschillen.

Om te voorkomen dat je pas een rechtsbijstandverzekering afsluit op het moment dat je een juridisch geschil heeft, geldt vaak een wachttijd van drie maanden. Dit houdt in dat je pas drie maanden na het afsluiten van je verzekering hierop een beroep kunt doen. Je kunt de rechtsbijstandverzekering ook niet gebruiken voor geschillen die al bestonden op het moment dat je de verzekering afsloot. Ook niet na de wachttijd van drie maanden. 

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage