Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Basiszorgverzekering 2023

Zorgverzekering

De overheid kijkt elk jaar naar de inhoud van de basiszorgverzekering. De afgelopen jaren is er geen zorg verwijderd uit het basispakket, maar zijn er juist extra behandelingen toegevoegd. Ook dit jaar is dit weer het geval en hebben wij voor je uitgezocht welke zorg er in 2023 valt onder de basiszorgverzekering. Op de volgende zorg heb je recht vanuit de basisverzekering:

Overzicht basiszorgverzekering 2023

 • Huisarts bezoek; 
 • Ziekenhuisverblijf;
 • Ziekenhuisvervoer;
 • Kraamzorg en verloskundige hulp;
 • Bezoek aan de sportarts met verwijsbrief van huisarts;
 • Verzorging en verpleging aan huis;
 • Gehandicaptenzorg voor slechthorende, slechtziende en doven; 
 • Behandeling door medische specialisten;
 • Tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleegtehuis na een ziekenhuisopname; 
 • Basis GGZ, eerstelijnspsycholoog en internet behandeltraject;
 • De eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling;
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld;
 • Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten;
 • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar; 
 • Fluoridebehandelingen tot 6 jaar bij blijvende tanden en kiezen;
 • Therapieën zoals fysiotherapie en logopedie t/m 17 jaar;
 • Therapieën bij chronische ziekte vanaf de 21e behandeling;
 • Open ruggetje operatie in Leuven (België) wanneer sprake van toestemming NUMC; 
 • Behandeling door huisarts voor licht psychische aandoeningen t/m 17 jaar; 
 • Medicijnen tegen psychische aandoeningen t/m 17 jaar die niet in een instelling zitten; 
 • Hoortoestellen t/m 17 jaar 100% vergoeding, ouder dan 18 jaar geldt eigen bijdrage; 
 • TIL Behandeling voor mensen met melanoom; 
 • Besnijdenis, als deze medisch nodig is;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg inclusief psychiater; 
 • Hulpmiddelen voor revalidatie, verpleging, behandeling, verzorging of beperking;
 • Bekkenfysiotherapie t/m de 9e behandeling;
 • Ergotherapie en logopedie;
 • 3 uur dieetadvies;
 • 3 Ivf-behandelingen;
 • Stoppen-met-roken programma;
 • Bovenooglidcorrecte bij slap of verlamd bovenooglid waardoor zicht beperkt; 
 • Plaatsing van borstprothese bij (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben; 
 • Implantaat voor jongeren t/m 22 jaar die tanden missen door ongeluk of afwijking; 
 • Vergoeding van maximaal 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen;
 • 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewichten;
 • Zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie (voor oncologiepatiënten); 
 • Verzorging kinderen t/m 17 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg. 
 • Eerstelijnsverblijf na ziekenhuisopname. 
 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie vergoed;
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek;
 • Hulp bij ernstig overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI);
 • Logeervergoeding van 75 euro per nacht voor mensen die ver van het ziekenhuis wonen en minimaal 3 dagen behandeld worden;
 • Apotheekbereidingen van medicijnen die niet onder de basisverzekering vallen worden vergoed;
 • Zorg voor ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten worden vergoed;
 • Dagbehandeling voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Extra behandelingen fysio- en oefentherapie voor subcategorie patiënten met COPD
 • Geneesmiddelen tegen lymfeklierkanker en eierstokkanker
 • Paramedische herstelzorg na corona
 • 13-weken-echo
 • Dagbehandeling voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Gentherapie voor kinderen met de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA)
 • Medicijn voor spierziekte Duchenne
 • Medicijn voor bijschildklierziekte chronische hypoparathyreoïdie
 • Medicijn voor stofwisselingsziekte acute hepatische porfyrie
 • Declaratie elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning
 • Vergoeding verblijf nabij ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie

Wijzigingen basiszorgverzekering 2023

 • Verlenging van de regeling voor paramedische herstelzorg na COVID-19 tot 1 augustus 2023.
 • Vergoeding voor vitamine D verdwijnt vanaf 1 januari 2023.
 • De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt per 1 januari 2023 niet meer vergoed. In plaats daarvan wordt de NIPT-test vergoed bij medische indicatie en vervalt hiervoor het eigen risico.
 • Eigen bijdrage voor de NIPT-test van € 175,- verdwijnt per 1 april.

Natura of vrije zorgkeuze

Als je een zorgverzekering uitzoekt, dan heb je de keuze tussen een natura- of restitutiepolis. Als je op de link klikt, kun je lezen wat deze vormen precies inhouden en wat de voor- en nadelen zijn.

Acceptatieplicht van zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor een basiszorgverzekering te accepteren. Ook mag er geen hogere premie gevraagd worden aan zieken of ouderen voor de basiszorgverzekering. Wel mag de zorgverzekeraar voor de aanvullende verzekeringen andere premies vragen aan ouderen dan aan jongeren. Ook worden er in een aantal gevallen gezondheidsvragen gesteld, voordat er een eventuele acceptatie voor de aanvullende verzekering volgt.

Zorgverzekering vergelijken